כלים פניאומטיים

כלים פניאומטיים הם :
מנערת לעץ זית
מנערת לעץ זית
מדחסים
מזמרות
מנערת לעץ זית