מזמרות

מזמרות

מזמרותישנה מזמרה פניאומטית המתאימה לגיזום קל וישנה מזמרת גבהים או מזמרה פניאומטית לכרמים.