מנערת לעץ זית

מנערת לעץ זית  בד"כ מחוברת לידית טלסקופית לגבהים.
מנערת לעץ זית

מנערת לעץ זית

מנערת לעץ זית משמשת לניעור עץ זית בעת מסיק.