מעדרים, טוריות ומגרפות

כחלק מכלי הגינון אותם תוכלו למצוא בחברת קרניגן ישנם גם מעדרים,טוריות ומגרפות בכדי לבצע את העבודה בסדר ונקיון ברמה הטובה ביותר.

את רפת

מגרפה

מעדר