חרמשים קסטל גרדן

חרמשים קסטל גרדן

חרמש קסטל גרדן

ישנם מוטוריים ויש חרמשים חשמליים,

החרמשים השונים וטווח עבודתם הוא כיסוח דשא עבה ושיחים או עישביה דקה ודשא קל.

החרמשים של קסטל גרדן פשוטים להפעלה, ומתוכנתים לשמור על הסביבה ברמת הזיהום הנמוכה ובצריכת דלק נמוכה.

חרמשים קסטל גרדן