חרמשים Kawasaki

חרמשים Kawasaki

חרמשים Kawasaki

חרמשים שונים לחיתוך עשבים ודשא.

חרמשים Kawasaki