מגזמות קסטל גרדן

משורי שרשרת 

 

מגזמות קסטל גרדן -

ישנם מוטוריות ויש חשמליות בעוצמות שונות המתאימים לגיזום עצים.

משורי שרשרת