מפוחים

ישנם מגוון מפוחים:

מפוחים

מפוחים

מפוח יד מוטורי
מפוח יד סטיגה
מפוח יד קוואסקי
מפוח יד קסטל גארדן
ויש אפילו מתקן שאיבה למפוח .