מפוחים Kawasaki

מפוח Kawasaki

מפוח Kawasakiמפוח Kawasaki  הינו מפוח חזק ואמין,
ישנם מפוחי יד או מפוחי גב,ואפילו מתקן שאיבה למפוח יד.