ביגוד זוהר

כאשר עובדים בלילה או בקרבת כביש כדאי להשתמש באפוד זוהר בכדי לבלוט.

אפוד משולב בד רשת