הגנה על הנשימה

הכי חשוב, בעבודות גינון יש להשתמש גם בריסוסים ולפעמים גיזום של דשא מעיף אבק

וחלקיקים אחרים העלולים לפגוע בנשימה ולכן יש להשתמש בנשמיות או מסיכות נשימה.

לדוגמא חלק מהמוצרים:

מסכת נשימה ללא מסנן

נשמית + שסתום פחם פעיל