נשמיות

הנשמיות שימושיות לסוגי עבודות גינון שונות למשל

נשמית מתקפלת עם שסתום

נשמית אבק

נשמית פחם ועוד…

נשמית עם שסתום