הגנה על העיניים

יש להשתמש במשקפי הגנה, תלוי בנוחות ובעבודות הגינון.

הנה מספר דוגמאות למשקפי הגנה.

משקפי מגן ווגה בהירות

משקפי ספורט

משקפי אבק