הגנה על הרגליים

כדי לא למעוד על הרגליים/הברכיים או חלילה לקבל מכה מאחד הכלים או נפילה של ענף/גזע

כדאי להשתמש במגני ברכיים (ברכיות ).

ברכיות מקצועיות